3
Des
17:00
Agenda de Eduard Sanz García

Reunió amb el portaveu del grup municipal EaCP

Assistents

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia