9
Des
19:00
Agenda de Eduard Sanz García

Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat

Assistents

Oliver Jose Peña Estevez

Jordi Perez Pineda

Montserrat Zamora Angulo

Juan Carlos Sillero i Vera

Marta Alarcon i Puerto

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia