13
Gen
19:00
Agenda de Eduard Sanz García

Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat

Assistents

Oliver Jose Peña Estevez

Jordi Perez Pineda

Juan Carlos Sillero i Vera

Marta Alarcon i Puerto

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia