7
Jun
17:00
Agenda de Eduard Sanz García

Reunió amb comerciants de Can Vidalet

Assistents

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia