22
Set
17:30
Agenda de Eduard Sanz García

Presentació Modificacions ZBE - Aj. BCN

Assistents

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia