13
Oct
19:00
Agenda de Eduard Sanz García

Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat

Assistents

Juan Carlos Sillero i Vera

Oliver Jose Peña Estevez

Gemma Garcia Cejas, Regidora C's

Jordi Perez Pineda

Marta Alarcon i Puerto

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia