19
Jun
12:30
Agenda de Eduard Sanz García

Comissió Informativa de Mobilitat, Cicle de l’Aigua i Acció Climàtica, AMB

Assistents

Eduard Sanz García

1a. Tinença d'Alcaldia