27
Mai
19:00
Agenda de Eduard Sanz García

Reunió amb veïns i veïnes del barri de Can Vidalet

Assistents

Eduard Sanz García

1a. Tinença d'Alcaldia