12
Oct
11:00
Agenda de Joan Marín Maestre

Assistència a l'ofici de la litúrgia del Dia de la Verge del Pilar

Assistents