24
Feb
17:00
Agenda de Joan Marín Maestre

Reunió de treball amb serveis jurídics

Assistents

Francisco Ortiz Herrera

Pepa Guardiola Casanovas

Xavier Souto Carbonell

Lucia Parra