1
Jun
15:00
Agenda de Joan Marín Maestre

Reunió amb la Directora de Ciutadania i el Tècnic de Joventut

Assistents

Xavier Souto Carbonell

Lucia Parra