20
Jul
17:00
Agenda de Joan Marín Maestre

Reunió de Coordinació amb l'Equip de Joventut

Assistents

Francisco Ortiz Herrera

Estela Garcia Fernandez

Monica Roca Batlle

Xavier Souto Carbonell

Lucia Parra