22
Set
17:30
Agenda de Joan Marín Maestre

Reunió amb el Director de l'àrea de Ciutadania

Assistents

Francisco Ortiz Herrera