1
Des
17:30
Agenda de Joan Marín Maestre

Reunió de Coordinació de Joventut

Assistents

Francisco Ortiz Herrera

Lucia Parra

Xavier Souto Carbonell