13
Nov
19:00
Agenda de Joan Marín Maestre

Conferència 'La Intel.ligència Artificial, al servei de les Persones'

Assistents