9
Set
19:00
Agenda de Jordi Perez Pineda

Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat

Assistents

Oliver Jose Peña Estevez

Juan Carlos Sillero i Vera

Marta Alarcon i Puerto

Montserrat Zamora Angulo