9
Set
19:00
Agenda de Juan Carlos Sillero i Vera

Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat

Assistents

Oliver Jose Peña Estevez

Jordi Perez Pineda

Marta Alarcon i Puerto

Montserrat Zamora Angulo