20
Gen
20:00
Agenda de Manuel Pozo López

trobada de persones LGTBI i afins al col·lectiu.

Assistents

Lloc

Sala Exposicions Robert Brillas