4
Mai
12:30
Agenda de Manuel Pozo López

COMISSIÓ QUALIFICADORA CONCURS SUBVENCIONS 2023 - ECONOMIA I TREBALL (SERV. GENERALS)

Assistents

Laura Laveda Alba/Esplugues/Aj. Esplugues

Marta Pinteño Piñero/Esplugues/Aj. Esplugues

Pedro Carmona/ASTerritorials/Aj. Esplugues

Daniel Coll Lopez/Esplugues/Aj. Esplugues

Jose Maria Sanchez-Gomez/UASP/ASPersona/Aj. Esplugues

Maria Antolin/Esplugues/Aj. Esplugues

Lloc

TELEMÀTICA