17
Des
17:30
Agenda de Montserrat Pérez Escobar

Coordinació Àrea de Drets Civils i Ciutadania

Assistents

Montserrat Pérez Escobar

4a. Tinença d'Alcaldia