28
Nov
18:00
Agenda de Montserrat Pérez Escobar

Consell de Cohesio Social

Assistents

Montserrat Pérez Escobar

4a. Tinença d'Alcaldia