11
Feb
09:30
Agenda de Montserrat Pérez Escobar

Reunió amb Cap de Policia i Agent Tutor

Assistents

Montserrat Pérez Escobar

4a. Tinença d'Alcaldia