13
Abr
09:30
Agenda de Montserrat Pérez Escobar

Reunió amb la Direcció General d'Atenció a Families i Comunitat Educativa, Serveis Territorials d'Educació i Regidories del Baix Llobregat

Assistents