17
Mai
09:30
Agenda de Montserrat Pérez Escobar

Coordinació amb la Directora d'Educació

Assistents

Montserrat Pérez Escobar

4a. Tinença d'Alcaldia