7
Jun
10:00
Agenda de Montserrat Pérez Escobar

AVANCEM! Respostes locals en educació, esports i joventut DIBA

Assistents

Montserrat Pérez Escobar

4a. Tinença d'Alcaldia