13
Des
19:30
Agenda de Montserrat Pérez Escobar

Audiència Pública de Pressupostos

Assistents

Montserrat Pérez Escobar

4a. Tinença d'Alcaldia