24
Mar
09:30
Agenda de Montserrat Pérez Escobar

reunió C. Executiva

Assistents

Montserrat Pérez Escobar

4a. Tinença d'Alcaldia

Lloc

a poder ser, es realitzarà presencial a la Baronda, cas que surgeixi qualsevol inconvenient es realitzaria telemàtica i s'enviaria l'oportú enllaç