13
Jun
12:00
Agenda de Montserrat Pérez Escobar

Reunió amb la DG d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Assistents

Montserrat Pérez Escobar

4a. Tinença d'Alcaldia