7
Set
19:00
Agenda de Montserrat Pérez Escobar

Inauguració de la Rehabilitació de la Sala d’Actes del Casal Robert Brillas

Assistents

Montserrat Pérez Escobar

4a. Tinença d'Alcaldia