13
Set
19:00
Agenda de Montserrat Pérez Escobar

Comissió Informativa de l'Àrea de Drets Civils, Socials i ciutadania

Assistents