22
Set
10:00
Agenda de Montserrat Pérez Escobar

recepció de la Delegació d’Ahrensburg

Assistents

Montserrat Pérez Escobar

4a. Tinença d'Alcaldia

Lloc

Saló de Plens