30
Set
13:00
Agenda de Montserrat Pérez Escobar

Assistència a la Tornaboda del Centre Cultural de l'Avenç

Assistents

Montserrat Pérez Escobar

4a. Tinença d'Alcaldia