11
Oct
16:00
Agenda de Montserrat Pérez Escobar

Reunió Amics de la música de Santa Magdalena

Assistents

Montserrat Pérez Escobar

4a. Tinença d'Alcaldia

Lloc

baronda, sala 1