27
Set
18:30
Agenda de Montserrat Pérez Escobar

Reunió amb l'entitat Espluga Viva

Assistents

Montserrat Pérez Escobar

4a. Tinença d'Alcaldia

Lloc

Casal de cultura, oficina emancipació