18
Oct
12:00
Agenda de Montserrat Pérez Escobar

reunió Valoració Festa Major 2023 CULTURA

Assistents

Montserrat Pérez Escobar

4a. Tinença d'Alcaldia

Lloc

Baronda, Sala 2