19
Oct
12:30
Agenda de Montserrat Pérez Escobar

Reunio amb PsicoArt

Assistents

Montserrat Pérez Escobar

4a. Tinença d'Alcaldia

Lloc

Baronda, Sala 5