25
Oct
12:00
Agenda de Montserrat Pérez Escobar

Reunió coordinació servei Cultura

Assistents

Montserrat Pérez Escobar

4a. Tinença d'Alcaldia

Lloc

sala de Regidors