14
Nov
11:00
Agenda de Montserrat Pérez Escobar

Reunió amb entitat ARCADE

Assistents

Montserrat Pérez Escobar

4a. Tinença d'Alcaldia

Lloc

Espai Baronda, sala 5