13
Des
14:30
Agenda de Montserrat Pérez Escobar

Reunió de treball amb l’Alcaldessa i els i les Tinents d’Alcaldia

Assistents

Montserrat Pérez Escobar

4a. Tinença d'Alcaldia