17
Des
14:00
Agenda de Montserrat Pérez Escobar

Dinar de Nadal del Centre Aragonès

Assistents

Montserrat Pérez Escobar

4a. Tinença d'Alcaldia