5
Mar
09:45
Agenda de Montserrat Pérez Escobar

Despatx amb el Servei de Cultura

Assistents

Montserrat Pérez Escobar

4a. Tinença d'Alcaldia