5
Mar
13:00
Agenda de Montserrat Pérez Escobar

Comité de Direcció Estratègica

Assistents

Montserrat Pérez Escobar

4a. Tinença d'Alcaldia