18
Mar
09:30
Agenda de Montserrat Pérez Escobar

Reunió de la Comissió de Seguiment de la RECE

Assistents

Montserrat Pérez Escobar

4a. Tinença d'Alcaldia