27
Mai
13:00
Agenda de Montserrat Pérez Escobar

Reunió amb l'Avenç Centre Cultura

Assistents

Montserrat Pérez Escobar

4a. Tinença d'Alcaldia

Lloc

Espai Baronda, sala 2