13
Feb
13:00
Agenda de Oliver José Peña Estévez

Reunió de treball temes policials varis Can Vidalet

Assistents

Oliver José Peña Estévez

4r. Tinent d'Alcalde