25
Set
13:30
Agenda de Oliver José Peña Estévez

JGL

Assistents

Claudia Acebron Morales/Esplugues/Aj. Esplugues

Carmen Carmona/Esplugues/Aj. Esplugues

Eduard Sanz/Aj. Esplugues

Joan Marin Maestre/Esplugues/Aj. Esplugues

JM Ferre/Gerencia/AGerencia/Aj. Esplugues

Lluis Just Anguera/Esplugues/Aj. Esplugues

Montse Perez Escobar/Esplugues/Aj. Esplugues

Montserrat Zamora Angulo/Aj. Esplugues

Oliver José Peña Estévez

4r. Tinent d'Alcalde

Pilar Diaz/Aj. Esplugues

Sara Forgas Úbeda

2a. Tinenta d'Alcaldia

Gracia Vellarino Garcia/Esplugues/Aj. Esplugues

Javier Vicen/ASEconomics/Aj. Esplugues

Pedro Carmona/Esplugues/Aj. Esplugues