5
Mai
10:00
Agenda de Oliver José Peña Estévez

Comissió avaluadora de les reserves d'estacionament per discapacitats

Assistents

Oliver José Peña Estévez

4r. Tinent d'Alcalde

Sara Forgas Úbeda

2a. Tinenta d'Alcaldia