13
Mai
19:00
Agenda de Oliver José Peña Estévez

Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat

Assistents

Oliver José Peña Estévez

3a. Tinença d'Alcaldia

Jordi Perez Pineda

Juan Carlos Sillero i Vera

Marta Alarcon i Puerto

Diego Rodriguez Triano

Montserrat Zamora Angulo