13
Jun
11:00
Agenda de Oliver José Peña Estévez

Actuació del Centre Plaza Macael. Escola Can Vidalet.

Assistents

Oliver José Peña Estévez

3a. Tinença d'Alcaldia