21
Jun
13:00
Agenda de Oliver José Peña Estévez

Comissió de seguiment ocupació via pública per establiments

Assistents

Oliver José Peña Estévez

3a. Tinença d'Alcaldia